top of page
  • Maria

Vammaistuki ei ole tarkoitettu vain vammaisille!

Päivitetty: 30. elok. 2022


Mikä on lapsen vammaistuki?


Alle 16-vuotiaan vammaistuki ei nimestään huolimatta ole tarkoitettu vain vammaisille lapsille, vaan sitä voi hakea, jos perheessä on esimerkiksi moniallerginen lapsi, infektioastmaa sairastava, sydänvian omaava, syöpää sairastava, atooppista ihottumaa tai mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriötä sairastava lapsi.


Kela voi myöntää alle 16-vuotiaan vammaistukea, jos lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. Tukea ei myönnetä vain ja ainoastaan kustannusten perusteella, vaikka lapsen ruoka-aineallergian johdosta lapsen ruokamenot olisivat 150€/kk lisää perheen muiden ruokamenojen päälle.


Vielä ennen vuotta 2008 silloisen vammaisen lapsen hoitotuen sai, jos perhe pystyi osoittamaan vammasta tai sairaudesta johtuvat, Kelan hyväksymät kulut. Tällöin hakuprosessi oli helppo, kun lääkärintodistus sekä perus hakemus oli riittävä. Tästä on omakohtaista kokemusta, kun esikoiseni on syntynyt vuonna 2006 joulukuussa ja vuonna 2007 huhtikuussa hänellä todettiin allergiat. Kelan kanssa asiointi oli mutkatonta tähän aikaan vielä. Nyt taasen selvitystyötä joutuu tekemään enemmän.


Ohjeita vammaistukihakemuksen tekoon.
Alle 16-vuotiaan vammaistuki ei nimestään huolimatta ole tarkoitettu vain vammaisille lapsille.


Saako tuen automaattisesti lääkärinlausunnolla?


Lapsen oikeus tukeen arvioidaan sen mukaan, paljonko hänen hoitonsa ja kuntoutuksensa rasittavat perhettä.


Tuen maksuaika vaihtelee sen mukaan, miten pitkään vammasta tai sairaudesta aiheutuvan hoidon tarpeen arvioidaan kestävän.

Ennen vanhaan tuki myönnettiin vamman tai sairauden perusteella pidemmäksi aikaa, mutta nykyään vammaistukea voi joutua hakemaan joka vuosi erikseen.


Lääkärin antama lääkärintodistus saatetaan usein myös kumota Kelassa. Tähän kannattaa myös varautua, sillä Kela tulkitsee omalla tavallaan vammaistukihakemukset C- lääkärinlausuntoineen.


En tosin käsitä miten Kela voi kumota erikoislääkärin antaman lausunnon ja todeta ettei lapsen hoidosta aiheudu tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen? Varsinkin, kun kyseinen asia käy aina jo selväksi lääkärin todistuksessa. Lääkärit eivät valheita lääkärintodistukseen kuitenkaan kirjoittele silmät ummessa.


Välillä Kelan päätökset kuulostavat, kuin vakuutusyhtiöiden päätökset: käsittelijä kumoaa toisen erikoislääkärin diagnoosin. Onko tämä laillista?


Lapsen oikeus vammaistukeen arvioidaan.
Lapsen oikeus tukeen arvioidaan sen mukaan, paljonko hänen hoitonsa ja kuntoutuksensa rasittavat perhettä.

C-lausunnon ja oman hakemuksen sisältö


Aika paljon riippuu lääkärin tekemästä C-lausunnosta ja omista kirjallisista taidoista se, että hylätäänkö hakemus. Jos siis vanhemmat eivät osaa kuvata lapsensa ongelmaa tarpeeksi kattavasti vammaistukihakemukseen (hakemus: Alle 16-vuotiaan vammaistuki EV 258 (pdf)) se saattaa johtaa tuen eväämiseen lääkärinlausunnosta huolimatta. Lääkärilausunnossa lääkärin kannattaa myös kuvata lapsen tilanne hyvin, eikä liukuhihnatyyliin raksi ruutuun ja yksi lause.Hakemuksen lähetys


Kelan asiointipalvelu on henkilökohtainen ja et voi hoitaa sieltä toisen henkilön, mukaan lukien alaikäisen lapsen asioita.


Joudut lähettämään hakemuksen kirjeitse Kelalle, vaikka itse kirjaudutkin huoltajana verkkopankkitunnuksilla Kelan omille sivuille verkossa lukemaan päätöksestä.

(Kieltämättä koomista mielestäni, laitanko 2kk vanhan vauvani hoitamaan itse vammaistukihakemusta, kun hakemuksesta ei voi edes omien Kela sivujen kautta kysellä perään.)


Kelan palvelunumerosta voit asiaa vain tiedustella puhelimitse vanhempana tai sitten vain odottelet päätöstä kirjeitse kotiin. (puhelimessa voit saada erilaisia vastauksia, riippuen kuka palvelunumerosta vastaa, joten tähän informaatioon en luottaisi.)


Ruoka-aineallergiat oikeuttavat myös vammaistukeen, kun niitä on useampi.

Mitä teen, jos vammaistuki hylätään?


Vaikka vain 0,2 prosentissa Kelan antamissa päätöksissä valitetaan, lautakunnissa ratkaistiin vuonna 2015 yhteensä lähes 30 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa. (Lähde: Kaleva, 06.08.2017)


Pyydä oikaisupyyntö


Jos hakemus hylätään, niin soita Kelaan ja pyydä heitä lähettämään Kelan asiantuntijalääkärin päätös, johon vammaistuen hylkääminen perustui.

Lue tarkkaan lausunto ja, jos siinä tuntuu olevan asiavirheitä, niin voit tehdä oikaisupyynnön Kelaan.


Itse luin juuri eräästä epikriisistä asiavirheen juuri. Tämä koonti ei liittynyt vammaistukihakemukseen, mutta on esimerkkinä, miten yksikin virhe saa asiat näyttämään paremmalta, mitä ne ovat! Koonti on yhden lapseni lääkärireissusta, johon lääkäri kirjasi väärin sen mitä kerroin selkeästi artikuloiden tapaamisellamme.


Oikea lause: lapsi valvoo 6h putkeen pystymättä nukkumaan. Tämä lause oli laitettu paperiin seuraavasti: Lapsi nukkuu jopa 6 tuntia putkeen.


Miltä tämä lause näyttäisi, jos tällainen väärä tieto esimerkiksi menee viralliseen lääkärinlausuntoon huomaamatta?


Kelan käsittelijä tottakai lukee hakemusta, kuin piru raamattua ja toteaa ”lapsesi vointi on paranemaan päin ja näin ollen eväämme vammaistukihakemuksen”.


Näin ollen lue aina kaikki paperit tarkasti läpi, koska yllättävän usein asiavirheitä löytyy. Syynä voi olla kiire tai ymmärtämättömyys, jolloin virheitä tulee. Yksi sana voi jo muuttaa koko lauseenrakennetta aivan toiseen suuntaan.Alle 16- vuotiaan vammaistuen määrät


Nämä tiedot löytyvät Kelan sivuilta ja on kopioitu sieltä.


Perusvammaistuki on 93,39 e/kk.


Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on viikoittaista.

Perusvammaistukea voi saada esim.:

  • alle 5-vuotias lapsi, jolla on astma, jota hoidetaan jatkuvalla lääkityksellä vähintään puolen vuoden ajan

  • yli 5-vuotias lapsi, joka kastelee aktiivisesta hoidosta huolimatta useamman kerran viikossa vähintään puolen vuoden ajan

  • lapsi, jolla on vaikea vilja- tai maitoallergia.


Korotettu vammaistuki


Korotettu vammaistuki on 217,93 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on vaativaa tai päivittäin aikaa vievää.

Korotettua vammaistukea voi saada esim.:

  • lapsi, jolla on insuliinihoitoinen diabetes

  • kehitysvammainen lapsi, jonka vamma on niin vaikea, että hän tarvitsee päivittäin aikaa vievää apua ja ohjausta arjen toiminnoissa sekä kuntoutusta.


Ylin vammaistuki


Ylin vammaistuki on 422,58 e/kk.

Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoito on ympärivuorokautista.

Ylintä vammaistukea voi saada esim.:

  • lapsi, jolla on vaikea kuulo- ja näkövamma

  • vaikeasti autistinen lapsi, joka tarvitsee jatkuvaa valvontaa ja ohjausta.


Erityiskustannukset


Jos lapsella on oikeus perusvammaistukeen ja vammasta tai sairaudesta aiheutuu lisäksi erityiskustannuksia, lapsi voi saada perusvammaistuen sijasta korotettua vammaistukea.

Erityiskustannuksia tulee olla joka kuukausi vähintään korotetun vammaistuen verran. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut.


Maksaminen

Vammaistuki maksetaan kuun 7. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Vammaistuki on verotonta tuloa.Säilytä päätös


Kela ei enää lähetä muistutuskirjettä määräaikaisen vammaistuen tai hoitotuen jatkohakemuksen tekemisestä. Sinun tulee säilyttää määräaikainen päätös huolellisesti ja näin ollen voit tarkistaa päätöksen voimassaoloajan. (Tiedot löydät myös Kelan sähköisestä asiointipalvelusta.)

Sinun kannattaa tehdä jatkohakemus Kelalle vähintään kaksi kuukautta ennen aiemman määräajan päättymistä. Tee jatkohakemus kuitenkin viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä. Kela myöntää tuen takautuvasti enintään 6 kuukauden ajalta.Lue lisää aiheesta:


Lasten vammaistuen hakeminen on hankalaa (Viite: Turun Sanomat,

9.3.2015


Elina ei ole ”tarpeeksi vammainen” (Lähde: Iltalehti, 20.01.2012)


Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Hoidamme rajatusti vammaisoikeudellisia juttuja hallintotuomioistuimissa. Lue lisää sivuilta.


Munuais-ja maksaliitto

Vinkkejä vammaistukihakemuksen täyttöön ja valituksen tekemiseen


Sydänlapsen sosiaaliturva 2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri


Palvelupolkumalli

Vammaistuen hakeminen muistilista

MARIA MYLLYS


Bloggaajana toimii +40- vuotias sydänlapsen äiti Maria, jolla on kolme lasta.

Arvokas erityislapsi blogin aihealueita ovat erityislapsiperheet,

hyvinvointi ja terveys, koska nämä liittyvät ja nivoutuvat yhteen.

Maria kirjoittaa blogia suurella sydämellä pohtien ja tuoden omia kokemuksiaan

myös aidosti esille.


Arvokas erityislapsi yhteisö

sosiaalisessa mediassa:

Facebook

Instagram

1 749 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page